Leta i den här bloggen

fredag 5 juni 2009

Värnpliktslagen för kvinnor

§ 1. Kvinnans värnplikt inträder vid 15 års ålder.

§ 2. Den värnpliktiga skall vara försedd med förstaklassigt vapen, vilket skall vara väl rengjort och loppet väl inoljat.

§ 3. Så snart fienden visar sitt vapen, skall den värnpliktige intaga en lämplig ställning, om fienden inträder i stridszonen gör den värnpliktiga kraftiga motstötar.

§ 4. Allt skrik under striden är förbjudet, såväl vid intåg som återgång. Under striden skall den värnpliktiga försöka få fiendens vapen i sin hand.

§ 5. Är den värnpliktige försedd med bakladdare skall särskild ställning intagas.

§ 6. Hissar den värnpliktiga röd flagg åligger det fienden att omedelbart sänka sitt vapen, och striden anses som avblåst.

§ 7. Omedelbart efter varje strid skall vapnet noga rengöras och begagnade hylsor bortkastas så att inga märken efter striden finnes.

§ 8. Bryter den värnpliktiga mot vad som paragraferna stadga kan den värnpliktiga straffas med nio månaders marsch med tung packning.

Bilden "lånad" från Försvarsmaktens hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar